7 stycznia bieżącego roku w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące narodowe przedsięwzięcie dotyczące higieny rąk w szpitalach. Akcja nosi tytuł „Czysta opieka to bezpieczna opieka”. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki współpracy Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wojskowego Instytutu Medycznego, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Szpitala Klinicznego im. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im J.P.II

Podczas szkolenia omówiona  została wielomodalna strategia dotycząca higieny rąk - „WHO Guidelines to Implementation for the WHO multimodal hand hygiene improvement strategy”. Zwrócono również uwagę na kluczowe elementów w zakresie implementacji dokumentu. Elementy te są następujące: zmiana systemu (konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej personelowi medycznemu przestrzeganie higieny), szkolenia i edukacji na temat znaczenia higieny rąk, monitorowanie i ewaluacja oraz zwrócenie uwagi na higienę w miejscu pracy.

Znaczna część populacji pada ofiarą zakażeń wynikających z niewłaściwej higieny personelu medycznego. Zakażenia te prowadzą do rozwoju chorób oraz oznaczają dodatkowe koszty dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej.

 

Podczas spotkania Pani Claire Kilpatrick – (Konsultantka WHO) przedstawiła pięć najważniejszych momentów higieny rąk:

  1. przed kontaktem z pacjentem
  2. przed czystą procedurą
  3. po narażeniu na płyny ustrojowe
  4. po kontakcie z pacjentem
  5. po kontakcie z otoczeniem pacjenta.

 

Prezentowane informacje, jak również prace w grupach pozwoliły uczestnikom na lepsze zrozumienie ważności higieny rąk w całym systemie opieki zdrowotnej.

2014-02-11

 

Pobierz pliki