by WHO

W dniach 22-27 kwietnia, po raz kolejny, obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez państwa. W tym roku na cały świecie tydzień odbywa się w tym samym czasie! Celem Tygodnia jest stałe podkreślanie znaczenia szczepień rutynowych, aby chronić wszystkich przed chorobami, którym można zapobiec właśnie poprzez szczepienia.

 

Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa:

 • kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia
 • realizowana przez państwa na krajowym i lokalnym poziomie, oraz inne pokrewne sektory i partnerów
 • wspierana przez organizacje międzynarodowe, pozarządowe oraz innych partnerów na poziomie regionalnym i krajowym

7 kluczowych faktów na temat szczepień:

 1. Szczepienia ratują życie
 2. Powinno się dążyć do zwiększenia dostępności szczepień dla wszystkich
 3. Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie
 4. Choroby, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych wciąż prowadzą do zgonów
 5. Istnieje możliwość eliminacji chorób za pomocą szczepień
 6. Szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych
 7. Zdrowie dzieci zależy od silnych systemów opieki zdrowotnej

 

Główne Fakty dla Europy:

 1. Epidemie odry występują w Europie
  1. Region Europejski zanotował ponad 90 000 przypadków odry w ostatnich trzech latach
  2. Tylko w samym 2012 roku zanotowano ponad 20 000 przypadków różyczki
  3. 80% przypadków odry zarejestrowano w krajach Unii Europejskiej
  4. Ponad 50% chorych to młodzież i młodzi dorośli
  5. Jedynym sposobem zatrzymania tych epidemii i zapobieżenia im w przyszłości to zapewnienie, że osoby będą się szczepić zgodnie z zaleceniami. Dotyczy to także szczepień przeciwko odrze
  6. Nadal należy edukować wszystkich o tym, że należy szczepić się przeciwko odrze
  7. Możemy osiągną cel eliminacji odry i różyczki w Europie poprzez zwiększanie powszechnej uwagi na ten problem, zapewnienia finansowania i silnego zaangażowania politycznego
 2. Dajmy dojść do głosu osobom, które zachorowały na choroby, którym można było zapobiec za pomocą szczepień

Choroby zakaźne, którym można zapobiec dzięki szczepieniom są chorobami groźnym, mogącymi prowadzić do hospitalizacji, długotrwałej, nawet na całe życie niepełnosprawności a nawet do śmierci. Wszystkie państwa powinny rozważać pokazywanie prawdziwych historii o zagrożeniach ze strony tych chorób przede wszystkim odrze, różyczce i polio.

 

Celem Tygodnia jest

 • Zwiększanie sukcesu programów szczepień przez:
  • podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych
  • nacisk na szczepienie grup wysokiego ryzyka

 

Kluczowe osiągnięcia poprzednich tygodni to:

 • Coraz więcej pracowników opieki zdrowotnej uważa informowanie o szczepieniach za priorytet
 • Coraz więcej rodziców zasięga informacji o szczepieniach w placówkach opieki zdrowotnej lub planuje zaszczepić swoje dzieci
 • W wielu krajach odnotowano większą liczbę pozytywnych lub wyrównanych relacji w mediach na temat szczepień
 • Wszystkie kraje uczestniczące w obchodach Tygodnia uznały, że wydarzenie to będzie miało coraz większy wpływ na zrozumienie istoty szczepień w przyszłości. Większość krajów zaznaczyła chęć ponownego udziału w inicjatywie
 • Większość z krajów planuje kontynuować spotkania grup roboczych Europejskiego Tygodnia Szczepień w celu przygotowania się do obchodów kolejnego Tygodnia oraz skoncentrować się na innych działaniach podkreślających wagę szczepień

 

 

2013-04-02

Zobacz także